Koor

Koor in ’t kort

In november 1929 speelde de toenmalige Studiekring - de voorloper van de Vlaamse Kring Sint-Lutgardis - in het Gildehuis het zangspel De filozoof van Hagem, en vermits men logischerwijze zangstemmen nodig had voor gezongen toneel, is men er steeds van uitgegaan dat 1929 de geboortedatum was van het latere Sint-Lutgardiskoor. Eigenlijk is het niet zo ’n vaart gelopen. Het koor dat nu aantreedt, is geleidelijk ontstaan tussen de jaren 1929 en 1935, want in dat jaar vonden wij inderdaad een eerste aanwijzing van een zelfstandig Vlaams Gemengd Koor, dat optrad tijdens de 11-juliviering in dat jaar.

Al die jaren vóór de 2e Wereldoorlog zou het koor trouwens geen zelfstandig bestaan leiden, maar fungeren in de toenmalige zangstukken en operettes. Na WO II, toen de Harmonie Sint-Lutgardis ter ziele was gegaan (1954), kreeg het koor meer ademruimte. Het kon zich in 1967 en in 1970 plaatsen in 1e divisie, ofschoon het nog tot 1969 - het einde van het operette-tijdperk in de Kring - zou duren voor het écht als zelfstandig onderdeel van de Kring zou fungeren.

Er volgden onder leiding van de toenmalige dirigent Georges De Bondt vele optredens in kerk- en operetteconcerten, een romantische terugkeer naar het voorbije tijdperk. Onder deze dirigent knoopte het koor in 1975 ook vriendschapsbanden aan met het mannenkoor G.V. Sängerlust uit Nieder-Liebersbach (Duitsland), een vriendschappelijke en muzikale verbroedering die nu al bijna veertig jaar duurt, en die met Pinksteren 2012 een nieuw muzikaal hoogtepunt kende met het 8e Internationaal koortreffen in Grembergen.

Nadien brak er een moeilijke tijd voor het koor aan en werd er uitgekeken naar versterking, hetgeen resulteerde in een samengaan met het koor Cantecleer uit St.-Gillis-Dendermonde (1983), o.l.v. Jos Van Overstraeten, die dan de twee koren dirigeerde. Deze samenwerking zou duren tot 1998.

In 1999 nam Wim Janssens de dirigeerstok over. Onder zijn leiding kreeg het koor nieuwe en frisse impulsen die resulteerden in verschillende concerten, waarvan het Valentijnsconcert in 2008 en het concert Met koor en klarinet de wereld rond in 2010 een afsluiter vormden. In 2012 nam Wim Janssens ontslag als dirigent. Sedert begin augustus 2012 heeft Petra Deck de leiding van het koor overgenomen en zij is onmiddellijk begonnen aan de voorbereidingen van wat nu het tweede Valentijnsconcert is geworden.

Volgende dirigenten leidden het koor doorheen zijn meer dan 80 jaar lange bestaan: T. Van der Stappen (1929-1930); H. Vanderperre (1930); G.J. De Hauwere (1935-1940); Frans Van Ingelgem (1950-1954); Jos Van Overstraeten (1955-1958); Roger Maes (1959-1963); Georges De Bondt (1964-1975); Mark Goossens (1976-1982); Jos Van Overstraeten (1983-1998); Willem Van de Weerd (1998-1999); Wim Janssens (1999-2012); Petra Deck (2012-2015) en Kathleen Pauwels vanaf september 2015


Onze dirigente
Schermafbeelding 2017-01-26 om 19.31.58
Kathleen Pauwels (Dendermonde 05/06/1962)

Kathleen groeide op in Beersel. In de muziekacademie van Alsemberg volgde ze notenleer en dwarsfluit. Op 15jarige leeftijd ging ze naar de muziekhumaniora te Brussel waar ze met veel plezier de koorklas volgde. Ook in haar verdere studies aan het Lemmensinstituut werd ze erg geboeid door de vakken: koorzang en koordirectie.

In 1986 herstartte Kathleen de “vereniging Leerkrachten muzikale opvoeding Brabant” . Samenzang in kleuter- en lager onderwijs en koorzang in humaniora werden langs deze weg erg gepromoot.
Ondertussen gaf ze muzikale opvoeding in het dagonderwijs en gaf blokfluit, dwarsfluit en samenspel in de jeugdmuziekschool van Lot. Daarnaast leidde ze het kinderkoor en de jeugdharmonie van Beersel.

In 1992 huwde ze met Christian Michem en kwam terug in haar geboorteplaats wonen. In Lutterzele werd ze snel dirigent van het Sint Lutgartkoor en sinds juni 2015 is ze dirigent van het Sint Lutgardiskoor van Grembergen.